AFZUIGKAPPEN Dit moet je weten

Waarop moet je letten bij het kopen van een afzuigkap? Welke soorten afvoersystemen bestaan er? Hier kom je te weten, hoe je de juiste afzuigkap kan vinden om een einde te maken aan kookdampen en ongewenste kookgeuren.

01

Afzuigkappen

02

Afvoer-, recirculatie- of hybridesystemen – Welke verschillen zijn er?

Afzuigkap met afvoersysteem

Afzuigkappen met afvoersysteem zuigen de kookdampen volledig weg en leiden deze naar buiten toe, wat maakt dat er bij de installatie een opening in de muur gemaakt moet zijn. Daarom dat afzuigkappen met een afvoersysteem aan of naast een buitenmuur geplaatst worden. Je hebt er weliswaar geen actieve-koolfilter voor nodig, waardoor je geld uitspaart, maar de opening in de muur kan wel tot energieverlies leiden. Om het verlies aan warmte bij lage buitentemperaturen tot een minimum te beperken, kan de installatie overwogen worden van een elektrisch gestuurde muurdoorvoer met vaste klep die pas opengaat, zodra de afzuigkap in werking wordt gesteld. En zodra de kap uitgeschakeld wordt, sluit de klep zich eveneens opnieuw.

Afzuigkap met recirculatiesysteem

Afzuigkappen met recirculatiesysteem voeren kookdampen af door ze langs een actieve-koolfilter te leiden. Ze neutraliseren geurtjes minder doeltreffend dan afzuigkappen met afvoersysteem en het reukfilter moet ook regelmatig vervangen worden, maar van enig warmteverlies is geen sprake. Daarom zijn dit type afzuigkappen met recirculatiesysteem ook bijzonder geschikt voor lage-energie en passiefhuizen. Om duurzaam schimmelvorming te voorkomen als gevolg van de vochtigheid die bij het koken ontstaat, moet de woning bij gebruik van dergelijke afzuigkappen wel over een ventilatiesysteem D beschikken.

Hybride afzuigkappen

Om van de voordelen van beide systemen te profiteren, valt het gebruik van een hybride afzuigkap aan te bevelen. Bij dit soort afzuigkappen volstaat het om op een knop te drukken om van afvoer- naar recirculatiemodus of omgekeerd over te gaan. In de winter kan je de afzuigkap dan in recirculatiemodus gebruiken om geen warmte-energie verloren te laten gaan. Mocht er bij het koken echter iets aanbranden of er komt te veel vochtigheid in de lucht, dan kan je de geurtjes en dampen die hiermee gepaard gaan, toch met een simpele druk op de knop naar buiten leiden.

03

Welke afzuigkap past het beste bij mij?

Montage tegen de muur of in een bovenkast

Wie een afzuigkap tegen een muur of kast wil, heef de keuze uit meerdere mogelijkheden.

De vlakschermafzuigkap valt niet op, omdat dit type afzuigkap in een bovenkast ingebouwd werd. Alleen het uitschuifbare scherm onderaan de bovenkast dat bij inschakeling uitgetrokken moet worden, is zichtbaar. Als de afzuigkap niet in gebruik is, is het vlakscherm echter ingeschoven en aan het zicht onttrokken.  

Ook de onderbouwafzuigkap steekt in de diepte onder de bovenkasten uit, maar is daarentegen wel permanent zichtbaar, omdat de kap niet in- of uitgeschoven kan worden. Normaal worden de onderbouwafzuigkap aan een bovenkast bevestigd, maar ook een losse installatie tegen de muur behoort tot de mogelijkheden.

Onopvallende afzuigkappen

Wie het graag wat minder opvallend heeft, kan voor een inbouwunit opteren. Die wordt volledig in een bovenkast ingewerkt en sluit onderaan mooi aan op de rand van de kast. Daardoor is er van het afzuigsysteem langs buiten niets te zien. Dergelijke inbouwunits worden heel vaak in getimmerde schouwkappen, maar ook boven kookeilanden gebruikt.

Evenmin opvallend zijn tussenbouwkappen. Deze worden vrij of tegen de muur tussen twee hangkasten geplaatst en vormen een mooi harmonisch geheel met de rest van de keuken, doordat de voorzijde met een meubelfront bekleed wordt. De tussenbouwkap wordt ingeschakeld door de klep aan de voorkant naar voren te trekken.

Het wandmodel

Een klassieker is de wandafzuigkap Dit type afzuigkap wordt gewoon boven de kookplaat tegen de keukenmuur geplaatst. Een zichtbare koker in roestvrij staal onttrekt de luchtafvoerbuis aan het zicht.

Plafondmontage

Een andere optie is de afzuigkap tegen het plafond te monteren. Ze worden bijvoorbeeld vrij hangend in het midden van de ruimte bevestigd en zijn uitermate geschikt voor kookeilanden.

Nog luchtiger is een plafondventilator. Die wordt gelijkliggend in het plafond van de keuken ingewerkt. Dergelijke modellen hebben echter wel hun beperkingen wanneer het op het afzuigen van olie- en vetgeuren aankomt.

Een krachtig alternatief voor een plafondventilator is de plafondkap met liftsysteem. Als deze afzuigkap niet gebruikt wordt, bevindt hij zich tegen het plafond en kan hij dankzij de ingewerkte verlichtingselementen als verlichtingsobject fungeren. Wil je hem daarentegen bij het koken gebruiken, laat hem dan gewoon met je afstandsbediening tot de optimale afzuighoogte zakken.

Montage in het werkblad

Intussen ben je niet langer verplicht om het afzuigsysteem tegen de muur of het plafond te plaatsen. Zo bestaan er werkbladunits die je naast je kookplaat inbouwt en die de kookdampen aan de zijkant afzuigen. Voor dit type inbouwunits moet je echter wel voldoende plaats in je werkblad en onderkast voorzien. Het systeem zelf moet bovendien voldoende krachtig zijn om opstijgende kookdampen doeltreffend aan te zuigen.

Een werkbladafzuiging, ook wel downdraft, werkt dan beter. Ook dit type afzuigkap is naast de kookplaat in het werkblad ingewerkt, maar kan uitgetrokken worden. 

Afzuiging in de kookplaat bespreken we verder onder het hoofdstuk kookplaten

04

Praktische functies

Verzadigingsaanduiding van het vetfilter

Verzadigde vetfilters verminderen de prestatie van het afzuigsysteem en vormen een brandrisico. Bij sommige afzuigkappen klinkt daarom een signaal, zodra het vetfilter gereinigd moet worden. De meeste vetfilters kunnen gewoon in de vaatwasser of schoongebrand worden in de oven.

Centrifugale afscheiding

Om geen vetfilter te moeten voorzien, maken sommige afzuigkappen gebruik van centrifugale afscheiding om het vet aan de kookdampen te onttrekken. Met behulp van centrifugale kracht worden de kookdampen bij het afzuigen zodanig versneld dat het vet eruit geslingerd en in speciale schalen opgevangen wordt.

Naloopfunctie

Om hun prestatie te vergroten, beschikken enkele afzuigkappen over een naloopfunctie. Bij uitschakeling van de afzuigkap werkt deze dan nog enige tijd verder om ook de laatste geurtjes te elimineren. Als dat eenmaal gebeurd is, schakelt de afzuigkap zich vervolgens vanzelf uit.

05

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn keuze van afvoersysteem gemaakt, maar welke diameter van afvoerbuis moet ik nu kiezen?

De keuze voor een afzuigkap wordt mede bepaald door de grootte van het afvoerkanaal. Als dat kanaal te klein is, vertaalt zich dat in een geringere afzuigprestatie en een grotere geurontwikkeling. Bovendien kan een verkeerde aansluiting in bepaalde situaties de garantie doen vervallen.

De volgende richtwaarden moet je daarom altijd goed voor ogen houden:  

Ø 100 mm tot 300 m³/u
Ø 125 mm tot 500 m³/u
Ø 150 mm tot 800 m³/u
Ø 200 mm tot 1.800 m³/u

Ik heb een gasfornuis. Is er iets waarop ik dan moet letten?

Wie een gasfornuis of -oven in de keuken gebruikt, moet zich houden aan de bepalingen van de Duitse verwarmingsverordening ('Feuerungsverordnung' - FeuV) en met name aan §4 'Aufstellen von Feuerstätten' (inrichten van stookplaatsen). Daarin staat dat er bij een gelijktijdig gebruik van gasfornuis en afzuigkap geen koolstofmonoxide van het gasfornuis onttrokken mag worden. Zodra een afzuigsysteem ingeschakeld wordt, ontstaat er namelijk een onderdruk in de gesloten ruimte. Het aldus ontstane drukverschil mag echter enkel opgeheven worden door de toevoer van verse lucht die van buiten afkomstig is.

Wat is beter – afvoer of recirculatie?

In principe wordt het gebruik van een afzuigkap met afvoersysteem aanbevolen, omdat die een betere reinigingsprestatie biedt en een stillere werking kent. Bovendien heb je bij het gebruik van een afzuigkap met afvoersysteem geen actieve-koolfilter of recirculatievoorziening nodig. Bij bepaalde bouwkundige beperkingen of hoge installatiekosten kan het echter beter blijken om voor een afzuigkap met recirculatiesysteem te opteren.